Monthly Archives: Març 2011

JORNADA DE PROMOCIÓN DEL CICLO MEDIO “PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA”. 6 DE ABRIL DEL 2011

Salón de Actos I.E.S. GIlabert Centelles
Lugar: Salón de Actos
9:30 Presentación Ciclo de Formación Profesional
Producción Agroecológica
~
10:00 – 11:30 “Alimentos ecológicos frente a
convencionales ” Mª Dolores Raigón. Ingeniera agrónoma
catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia,
especialista en alimentos ecológicos, calidad y salud
~
11:30 Taller productos ecológicos
~
12:00 “Agricultura Ecológica” Mariano Bueno. Experto
sobre agricultura ecológica, biogeología y bioconstrucción

Anuncis

1r CURS D’HORTICULTURA ECOLÒGICA. 4 al 8 d’abril de 2011.TORREBLANCA

DURADA: 15h. 5 MÒDULS (SESSIÓ + TALLER).

TIPUS CURS: PRESENCIAL TEÒRIC-PRÀCTIC.

LLOC: TORREBLANCA. TEORIA I PRÀCTICA (AJUNTAMENT TORREBLANCA).NÚMERO PLACES MÍNIM/MÀXIM: 20/40 PERSONES.

DATA: 4, 5, 6, 7 i 8 d’abril de 2011.

HORARI: DILLUNS (19H A 22H) a DIVENDRES (18.30H A 21.30H).

CURS GRATUÏT. Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció (Telféfono: 964 42 04 11)

AJUNTAMENT DE TORREBLANCA (Setmana Ecològica. Missió i Valors).

Des de l’Ajuntament de Torreblanca volem impulsar la recuperació de costums i paisatges tradicionals agrícoles a través d’activitats i cursos d’agricultura ecològica. Durant la setmana ecològica es tindrà l’ocasió de compartir una setmana per tal de descobrir plantejaments ecològic-alternatius, relacionats amb diversos àmbits, com la salut, l’oci, l’agricultura, l’alimentació, l’educació, les relacions personals,… Vivim una època de canvis, des de l’Ajuntament creem que és una oportunitat per fomentar la creativitat i idees sostenibles entre tots.

La producció ecològica, també coneguda com biològica o orgànica, són sistemes productius agrícoles o ramader que tenen com a objectiu principal l’obtenció d’aliments de la màxima qualitat, protegint el medi ambient, mitjançant l’ús adequat dels recursos naturals, i permetent els productors/es la realització del seu treball en un medi més segur. El curs que se celebrarà contarà amb un equip conscienciat en aspectes sostenibles en base a uns pilars fonamentals com són: ecologia i desenvolupament sostenible, cultura i tradició i beneficis saludables. Els principals factors de diferenciació són:

Caràcter innovador en la definició de les activitats, i l’enfocament de les seues accions formatives.

Excel·lència docent, basada en agricultors locals (base del coneixement) i experts en agricultura ecològica (noves tendències), per tal que els assistents puguen seguir i aplicar in-situ tot el coneixement après en els seus horts ecològics.

A qui va dirigit?

Els temsp canvien i apareixen noves tendències sobre el benestar i gaudiment relacionats amb l’agricultura i nous hàbits de vida saludable. Per tot això, el curs va dirigit a totes aquelles persones que volen conèixer, aprendre, crear i experimentar el seu hort ecològic per a cultivar collir les seus pròpies hortalisses des de la sembra fins la recol·lecció i consumir eixos productes sans i frescos sense agredir al medi ambient.

També va dirigit a agricultors professionals i aficionats que volen conèixer tècniques en agricultura ecològica.

MÒDUL 1: SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ. EINES I REQUISITS BÀSICS PER A L’ HORT ECOLÒGIC.

Dilluns 4 d’abril de 2011 – De 19h-22h (3h)

Continguts:

Història de l’agricultura. Agricultura Ecològica: La lògica de l’agricultura. Sensibilització. Què és l’agricultura ecològica? Per què consumir productes ecològics?

Alternativa viable: agricultura ecològica. Quins són els principis?: Terra, llum i orientació, aigua, llavors, compost i eines bàsiques.

MÒDUL 2: ACONDICIONAMENT I NUTRICIÓ DE L’HORT.

Dimarts 5 d’abril de2011 – 19h-22h (3h)

Continguts:

Adob i Compost: adobs i fertilització, tipus, mètodes i procés compostatge, textura, estructura. Compost: mesclar-lo o deixar-lo en superfície? Restes orgàniques. Humus de cuc. PH terra.

Taller: Optimització del terreny hortícola, realització de compost, triturat, mescla i oxigenació de la terra.

MÒDUL 3: PRODUCCIÓ, SELECCIÓ I MILLORA DE LLAVORS EN HORTICULTURA ECOLÒGICA.

Dimecres 5 d’abril de 2011 – 19h-22h (3h)

Continguts:

Llavors i recipients per al planter: Calendari, varietats autòctones, trasplantament, estimular l’ús de varietats locals en agricultura ecològica. Extracció i multiplicació de llavors. Botànica, obtenció i processament de les llavors.

Taller:

Realització de sembra de llavors i planters. Aportació de llavors autòctones.

MÒDUL 4: MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES. MALALTIES EN CULTIUS HORTÍCOLES.

Dijous 7 d’abril de 2011 – 19h-22h (3h)

Continguts:

Identificació i control de plagues en els cultius hortícoles. Organismes beneficiosos (pol·linitzadors, depredadors i paràsits). Millora de la qualitat dels productes hortícoles. Regs i plagues que afecten a l’hortalissa. Barreres vegetals autòctones i plantes aromàtiques.

Taller: Detecció, observació i visualització de plagues.

MÒDUL 5: REG, PRODUCCIÓ I COLLITA.

Divendres 8 d’abril de 2011 – 18.30h-21.30h (3h)

Continguts:

Rotació de plantes. Període. Trasplantament. Tipus. Mètodes. Tècniques de reg. Dossificació i periodicitat. Sistemes d’estalvi d’aigua. Rotació de cultius. Associacions de cultius. Concepte i avantatges de l’associació de cultius. Tipus d’associacions de cultius. Certificació dels aliments ecològics i el procés de conversió.

Taller: Posada en pràctica del teu propi hort ecològic, del paper a la realitat.